• 2310251118
  • Εθνικής Αμύνης 42, κέντρο Θεσσαλονίκης
  • Δευτέρα - Πέμπτη: 16.30 -20.30 | Παρασκευή: 09 -13.00

Προκλήσεις σε Τρόφιμα & Φάρμακα

Ειδική πρόκληση στην Αλλεργιολογία, είναι η διαδικασία κατά την οποία χορηγούμε το ύποπτο αλλεργιογόνο (τρόφιμο ή φάρμακο) με ελεγχόμενο τρόπο (συγκεκριμένη ποσότητα σε συγκεκριμένο χρόνο) ώστε να επιβεβαιώσουμε τη ασφάλεια της λήψης του. Οι ειδικές τροφικές και φαρμακευτικές προκλήσεις είναι το gold standard για τη διάγνωση της τροφικής και φαρμακευτικής αλλεργίας.

Οι προκλήσεις γίνονται από Αλλεργιολόγο συνήθως σε Νοσοκομειακό περιβάλλον, προκειμένου να είναι ασφαλής για τον ασθενή. Συνήθως γίνονται όταν τα αλλεργικά τεστ είναι αρνητικά και υπάρχει ισχυρή υποψία αλλεργίας (π.χ φάρμακα) ή αντίθετα όταν έχουμε θετικά τεστ αλλά πιστεύουμε ότι ο ασθενής μπορεί να ανεχθεί τη λήψης της ουσίας αυτής (π.χ τρόφιμα)