• 2310251118
  • Εθνικής Αμύνης 42, κέντρο Θεσσαλονίκης
  • Δευτέρα - Πέμπτη: 16.30 -20.30 | Παρασκευή: 09 -13.00

Εξετάσεις Αίματος

Η αναζήτηση στο αίμα ειδικών αντισωμάτων (RAST uniCAP) γίνεται με απλή αιμοληψία οπότε είναι θεωρητικά ευκολότερη έχει όμως πολύ υψηλότερο κόστος και σε πολλές περιπτώσεις μικρότερη ειδικότητα και ευαισθησία από τις αντίστοιχες εξετάσεις στο δέρμα. Χρησιμοποιούνται σε περιπτώσεις που για διάφορους λόγους δεν μπορούν να γίνουν ή δεν υπάρχουν αντίστοιχες δερματικές ή ενδοδερμικές δοκιμασίες.

Η αναζήτηση αντισωμάτων σε μοριακό επίπεδο (μοριακά αλλεργιογόνα) είναι πιο ειδική εξέταση και χρησιμοποιείται  συμπληρωματικά, καθώς βελτιώνει την ευαισθησία, την ειδικότητα και τη κλινική απόδοση των εργαστηριακών εξετάσεων, ώστε να είμαστε πιο ακριβείς στην διάγνωση και τη θεραπεία (ανοσοθεραπεία).

Με λήψη αίματος γίνονται και οι κυτταρικές δοκιμασίες. Η πιο συνηθισμένη είναι η δοκιμασία ενεργοποίηση των βασεοφίλων από αλλεργιογόνα (ΒΑΤ). Χρησιμοποιείται σε περιπτώσεις που δεν υπάρχει διαθέσιμο αλλεργιογόνο για δερματικές δοκιμασίες ή όταν υπάρχει διαφωνία μεταξύ του ιστορικού του ασθενούς και συγκεκριμένων IgE ή δερματικών δοκιμασιών.