• 2310251118
 • Εθνικής Αμύνης 42, κέντρο Θεσσαλονίκης
 • Δευτέρα - Πέμπτη: 16.30 -20.30 | Παρασκευή: 09 -13.00

Πολιτική Απορρήτου

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του Αλλεργιολογικού Ιατρείου Μανίκα Κ. Ανάργυρου

 

Η ιδιωτικότητα των προσωπικών δεδομένων ασθενών και συνεργατών του ιατρείου μας και η προστασία τους αποτελούν βασική προτεραιότητα για εμάς. Επιδίωξή μας είναι να νιώθετε ευχαριστημένοι και ασφαλείς τόσο κατά την επίσκεψή σας στο Ιατρείο, όσο και κατά την πλοήγησή σας στην ιστοσελίδα μας, και να θεωρήσετε τη συμμόρφωσή μας με το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων ως χαρακτηριστικό ποιότητας με προσανατολισμό στον ασθενή.

Παρακαλούμε αφιερώστε λίγο χρόνο και αναγνώστε προσεκτικά την παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, γιατί σας ενημερώνει για τα δικαιώματά σας και τον τρόπο και το εύρος της επεξεργασίας των δεδομένων σας από το ιατρείο μας, το οποίο έχει πλήρως συμμορφωθεί με το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (εφεξής ΓΚΠΔ), δεδομένου ότι:

 • Διασφαλίζουμε το απόρρητο και την ασφάλεια των δεδομένων σας συνεχώς, σε ό,τι κάνουμε, τόσο σε επίπεδο υποδομών όσο και σε επίπεδο εσωτερικής οργάνωσης και ενημέρωσης – εκπαίδευσης του ανθρώπινου δυναμικού του Ιατρείου.
 • Διατηρούμε πλήρη διαφάνεια, νομιμότητα, εμπιστευτικότητα και αντικειμενικότητα στον τρόπο με τον οποίο συλλέγουμε, διαχειριζόμαστε και επικαιροποιούμε τα δεδομένα σας.
 • Χρησιμοποιούμε μόνο τα δεδομένα που είναι απολύτως απαραίτητα για την καλύτερη δυνατή παρακολούθηση της υγείας σας και μόνο για σκοπούς που σας έχουμε ήδη γνωστοποιήσει.
 • Δε διαβιβάζουμε σε τρίτους – άσχετους με τους σκοπούς του ιατρείου – τα δεδομένα σας, ούτε τα πωλούμε ποτέ.
 • Συνεργαζόμαστε μόνο με έμπιστους συνεργάτες που ακολουθούν αντίστοιχες πρακτικές με εμάς και συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του ΓΚΠΔ.
 • Φροντίζουμε οι ενημερώσεις που τυχόν σας αποστέλλουμε ηλεκτρονικά να έχουν χρησιμότητα για την παρακολούθηση της πορείας της υγείας σας, χωρίς να καταχρώνται την εμπιστοσύνη, το χρόνο και την ιδιωτικότητά σας. Εφόσον δεν το επιθυμείτε, η αποστολή των ενημερώσεων αυτών μπορεί να διακοπεί σε κάποιες περιπτώσεις.
 • Σεβόμαστε τα δικαιώματά σας και προσπαθούμε πάντα να ικανοποιούμε τα αιτήματά σας στο μέτρο του δυνατού, χωρίς να παραβλέπουμε τις νομικές και λειτουργικές υποχρεώσεις μας, καθώς και τους σκοπούς του ιατρείου.

Ο ΓΚΠΔ απαιτεί κάθε πληροφορία που παρέχεται στο υποκείμενο των δεδομένων αναφορικά με την επεξεργασία των δεδομένων να είναι σε συνοπτική, διαφανή, κατανοητή και εύκολα προσβάσιμη μορφή. Για το λόγο αυτό, η ιστοσελίδα μας https://www.thessalonikiallergy.gr/ είναι εύκολη στην περιήγηση, περιέχει χρήσιμες πληροφορίες για το ιατρείο και τις παρεχόμενες υπηρεσίες, καθώς και εύχρηστες φόρμες για την επικοινωνία των ασθενών με τον ιατρό και το προσωπικό. Η περιήγηση στην ιστοσελίδα μας γίνεται με ασφαλή server με πρωτόκολλο κρυπτογράφησης Standard SSL, με κρυπτογράφηση 256-bit. Χρήστες της ιστοσελίδας μας που είναι ανήλικοι έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες της αποκλειστικά και μόνο με τη συγκατάθεση των γονέων ή/και των κηδεμόνων τους. Σε περίπτωση που οι προαναφερόμενες προϋποθέσεις δε συντρέχουν, οι εν λόγω ανήλικοι θα πρέπει να απέχουν από οποιαδήποτε προσπάθεια να κάνουν χρήση των υπηρεσιών της ιστοσελίδας μας. Εφόσον διαπιστωθεί από εμάς χρήση της ιστοσελίδας μας από ανήλικους, τα προσωπικά δεδομένα τους θα διαγράφονται άμεσα.

Στόχος της παρούσας Πολιτικής είναι να αποκτήσετε πλήρη εικόνα για τα παρακάτω:

 • Ποιοι είμαστε και πως μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας για θέματα προσωπικών δεδομένων
 • Ποια προσωπικά σας δεδομένα συλλέγουμε
 • Πώς επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα
 • Ποιος είναι ο σκοπός της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων
 • Τους αποδέκτες των προσωπικών σας δεδομένων
 • Το χρόνο διατήρησης αυτών
 • Τα δικαιώματά σας και πώς μπορείτε να τα ασκήσετε
 • Τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα που έχουμε λάβει για την ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων.

 

 • Ποιοι είμαστε και πώς μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας για θέματα προστασίας προσωπικών δεδομένων

 

Υπεύθυνος Επεξεργασίας των Δεδομένων σας είναι ο Ιατρός Ανάργυρος Κ. Μανίκας, Αλλεργιολόγος, ο οποίος λειτουργεί νόμιμα Ιατρείο σύμφωνα με τη με αριθμό 0133 Άδεια του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, στην οδό Εθνικής Αμύνης 42 στη Θεσσαλονίκη (τηλέφωνο 2310 251118, ΑΦΜ 053971672, Ε-mail: argiris.manikas@gmail.com).

Όλες οι απαραίτητες πληροφορίες για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων αναφέρονται στην παρούσα Πολιτική Προστασίας, σε συμμόρφωση με τους κανόνες του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων 2016/679 της ΕΕ και την ισχύουσα εθνική νομοθεσία. Για κάθε ερώτηση ή απορία σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, καθώς και για την άσκηση των δικαιωμάτων σας που αναφέρονται παρακάτω, μπορείτε να απευθύνεστε στον Ιατρό είτε μέσω της σχετικής φόρμας επικοινωνίας στην ιστοσελίδα μας, είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση Εθνικής Αμύνης 42 ή και τηλεφωνικά (2310 251118).

 

 • Ποια προσωπικά δεδομένα σας συλλέγουμε;

Το Αλλεργιολογικό Ιατρείο Μανίκα Ανάργυρου επεξεργάζεται τα παρακάτω δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα:

Δεδομένα ασθενών: Όταν επισκέπτεστε το Ιατρείο μας, συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα σας, όπως ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, Ε-mail, κινητό και σταθερό τηλέφωνο, ταχυδρομική διεύθυνση, φύλο, ηλικία, επάγγελμα, ΑΜΚΑ, ιατρικό ιστορικό, ιστορικό επισκέψεων, αποτελέσματα εξετάσεων και οποιαδήποτε άλλη πληροφορία που σχετίζεται άμεσα με την παροχή των ιατρικών υπηρεσιών προς εσάς.

Τα δεδομένα σας, όπως ονοματεπώνυμο, στοιχεία επικοινωνίας και άλλες πληροφορίες που εσείς θελήσετε να δώσετε, μπορεί να λάβουμε και από ανεξάρτητους συνεργάτες μας, ιδίως από την εταιρεία ΑDD MARKETING IKE που διαχειρίζεται την ιστοσελίδα www.doctoranytime.gr. Αυτοί οι πάροχοι υπηρεσιών κοινοποιούν κάποια από τα στοιχεία σας, ώστε να μπορούμε να διαχειριστούμε τα ραντεβού που κλείνετε μέσω της εν λόγω πλατφόρμας.

Σκοπός της επεξεργασίας των δεδομένων σας είναι η παροχή σε εσάς των ιατρικών υπηρεσιών, καθώς και η ηλεκτρονική συνταγογράφηση φαρμάκων και εξετάσεων και νομική βάση της επεξεργασίας η εκτέλεση της μεταξύ μας σύμβασης παροχής ιατρικών υπηρεσιών (άρθρο 6 παρ. 1β’ και 9 παρ. 2η΄ ΓΚΠΔ), καθώς επίσης η συμμόρφωσή μας με νομικές υποχρεώσεις, όπως αυτές που απορρέουν από τον Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας (ν. 3418/2015, άρθρο 6 παρ. 1γ και 9 παρ. 2η’ ΓΚΠΔ). Χρόνος διατήρησης των δεδομένων σας είναι ο απαιτούμενος από το Νόμο (δεκαετία σύμφωνα με τον Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας), ενδεχομένως όμως να είναι και μεγαλύτερος, εφόσον κάτι τέτοιο απαιτείται από τη φύση της πάθησης που αντιμετωπίζετε και εφόσον, σε κάθε περίπτωση, προκύψουν νομικές αξιώσεις.

Με τη συγκατάθεσή σας, ενδέχεται να διαβιβάσουμε τα προσωπικά δεδομένα σας σε Διαγνωστικά Κέντρα με τα οποία συνεργαζόμαστε, για τη διενέργεια εξειδικευμένων ιατρικών και εργαστηριακών εξετάσεων, τις οποίες θα χρειαστεί να πραγματοποιήσετε, καθώς επίσης, σε περίπτωση που χρειασθεί να νοσηλευθείτε με τη διαμεσολάβηση και φροντίδα μας, θα διαβιβάσουμε στο νοσηλευτικό ίδρυμα τα απαραίτητα για τη νοσηλεία σας δεδομένα. Νομική βάση για την επεξεργασία αυτή είναι συγκατάθεση (άρθρο 6 παρ. 1α’ και 9 παρ. 2β’ ΓΚΠΔ).

 

Ειδικά όσον αφορά την επεξεργασία δεδομένων ανηλίκων ασθενών, δηλαδή, κατά τον GDPR, όσων δεν έχουν συμπληρώσει το 16ο έτος, η επεξεργασία γίνονται μόνο με τη γραπτή και ρητή συγκατάθεση των προσώπων που έχουν τη γονική μέριμνα του ανηλίκου. Καταβάλλουμε πάντα εύλογες προσπάθειες για να επαληθεύσουμε ότι η συγκατάθεση προέρχεται από πρόσωπο που πράγματι έχει τη γονική μέριμνα του παιδιού, με έλεγχο ταυτότητας και κάθε άλλου διαθέσιμου στοιχείου.

 

Δεδομένα εργαζομένων: Όσα είναι απαραίτητα για την εκτέλεση και ομαλή λειτουργία της συναφθείσας εργασιακής σχέσης, καθώς και για την εκπλήρωση των φορολογικών, ασφαλιστικών και εν γένει εκ του νόμου υποχρεώσεων του Ιατρού. Κατά ανώτατο όριο τα δεδομένα αυτά είναι τα εξής:

 • ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο, ταυτότητα
 • ΑΦΜ, ΔΟΥ, αριθμός μητρώου ΕΦΚΑ, ΑΜΚΑ,
 • διεύθυνση, τηλέφωνο, email,
 • εθνοτική προέλευση, αριθμός τραπεζικού λογαριασμού, εκπαιδευτικό επίπεδο, έτη προϋπηρεσίας, οικογενειακή κατάσταση, αριθμός τέκνων, πιθανή ιδιωτική ασφάλιση υγείας.

Δεδομένα προμηθευτών: Όσα είναι απαραίτητα για την καλύτερη εξυπηρέτηση των αναγκών του Ιατρείου, για την ομαλή εκτέλεση και λειτουργία της συναφθείσας συνεργασίας μας, καθώς και για την εκπλήρωση φορολογικών και εν γένει εκ του νόμου υποχρεώσεων και την άσκηση παντός νομίμου δικαιώματος του Ιατρού. Κατά ανώτατο όριο τα δεδομένα αυτά είναι τα εξής:

 • ονοματεπώνυμο – επωνυμία,
 • τηλέφωνο επικοινωνίας,
 • διεύθυνση τιμολόγησης και αποστολής της παραγγελίας,
 • διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail)
 • ΑΦΜ και ΔΟΥ,
 • συνεργαζόμενη τράπεζα και συνεργαζόμενη μεταφορική εταιρία.

 

Δεδομένα ιστοσελίδας: Ο ιστότοπος του Ιατρείου κάνει χρήση του πρωτοκόλλου SSL (SecureSocketsLayer), το οποίο χρησιμοποιεί μεθόδους κρυπτογράφησης των δεδομένων που ανταλλάσσονται μεταξύ συσκευών (συνηθέστερα Ηλεκτρονικών Υπολογιστών), εγκαθιδρύοντας μία ασφαλή σύνδεση μεταξύ τους μέσω του διαδικτύου, που έχει ως αποτέλεσμα την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων. Όταν επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας www.thessalonikiallergy.gr ο διακομιστής μας συλλέγει τα λεγόμενα αρχεία καταγραφής του διακομιστή, (logfiles) και, συγκεκριμένα, ημερομηνία και ώρα εισόδου στον ιστότοπο, τον όγκο των δεδομένων που αποστέλλονται σε bytes, το πρόγραμμα περιήγησης και το λειτουργικό σύστημα που χρησιμοποιήσατε για την είσοδό σας στον ιστότοπο και τη διεύθυνση πρωτοκόλλου Internet (IP address), όταν εισέρχεστε στον ιστότοπο.

Η νομική βάση για τη συλλογή της διεύθυνσης IP σας και της διατήρησής της σε ειδικά αρχεία (αρχεία καταγραφής) είναι το έννομο συμφέρον μας για την επεξεργασία αυτών των δεδομένων προκειμένου να διασφαλίσουμε την ασφάλεια δικτύων, πληροφοριών και υπηρεσιών από τυχαία γεγονότα ή παράνομες ή κακόβουλες ενέργειες που θέτουν σε κίνδυνο τη διαθεσιμότητα, την αυθεντικότητα, την ακεραιότητα και την εμπιστευτικότητα των αποθηκευμένων ή μεταδιδόμενων δεδομένων, καθώς και η νομική υποχρέωσή μας να παρέχουμε ένα πιο ασφαλές περιβάλλον για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων (GDPR άρθρο 6 παράγραφος 1 περ. στ’ και γ’). Τα δεδομένα σας δε θα μεταφερθούν, ούτε θα χρησιμοποιηθούν με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Διατηρούμε το δικαίωμα να ελέγξουμε τα αρχεία καταγραφής διακομιστών, εάν εντοπιστούν συγκεκριμένες ενδείξεις μη εξουσιοδοτημένης χρήσης.

 

Με τη ρητή εξαίρεση των προαναφερομένων, δε συλλέγουμε ειδικές κατηγορίες προσωπικών σας δεδομένων, δηλαδή δεδομένων που αποκαλύπτουν τη φυλετική ή εθνική καταγωγή, τα πολιτικά φρονήματα, τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις ή τη συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση, καθώς και γενετικά δεδομένα, βιομετρικά δεδομένα με σκοπό την αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση προσώπου, δεδομένα που αφορούν τη σεξουαλική ζωή φυσικού προσώπου ή το γενετήσιο προσανατολισμό (άρθρο 9 παρ. 1 ΓΚΠΔ) ή δεδομένων που αφορούν ποινικές καταδίκες και αδικήματα (άρθρο 10 ΓΚΠΔ).

 

 • Πώς και γιατί χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Αποκλειστικά και μόνο όταν η χρήση τους είναι απαραίτητη για την εν γένει εκτέλεση της σύμβασης που καταρτίσατε με τον Ιατρό, δηλαδή όταν σας παρέχονται ιατρικές υπηρεσίες ή συναλλάσσεστε με τον Ιατρό είτε με φυσική παρουσία στο Ιατρείο, είτε διά τηλεφώνου ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (προμήθεια ιατρικού εξοπλισμού, διαχείριση παραπόνων ασθενών, κλπ.), και όταν η χρήση τους είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση με έννομη υποχρέωση του Ιατρού (ενδεικτικά, αρχειοθέτηση αποδείξεων και τιμολογίων για λογιστικούς και φορολογικούς λόγους), σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 β’, γ’ και στ’ ΓΚΠΔ. Επιπλέον, κάνουμε χρήση των προσωπικών σας δεδομένων στο πλαίσιο διαχείρισης της ιστοσελίδας μας και των τηρούμενων λογαριασμών σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης (Facebook, Twitter κλπ.), και των συνδεόμενων σχετικών εφαρμογών ασφαλείας (προς αποφυγή περιστατικών απάτης και υποκλοπής στοιχείων), καθώς και για την παροχή σε τρίτα μέρη (κατά κανόνα σε προμηθευτές μας) στατιστικών πληροφοριών που σας αφορούν, χωρίς, όμως, οι αποδέκτες των στοιχείων αυτών να δύνανται να σας ταυτοποιήσουν.

 

 • Χρήση cookies

Tα cookies είναι σε απλή διατύπωση μικρά κομμάτια κώδικα που καταγράφουν τις κινήσεις σας κατά την πλοήγηση στην ιστοσελίδα μας και διακρίνονται σε:

 • τεχνικά cookies, τα οποία είναι απαραίτητα για τη σωστή λειτουργία της ιστοσελίδας και δεν συλλέγουν προσωπικές πληροφορίες,
 • αυτά που «θυμούνται» τις επιλογές του συνδρομητή/χρήστη σχετικά με την παρουσίαση της ιστοσελίδας (πχ. επιλογή γλώσσας ή παρουσίασης αποτελεσμάτων αναζήτησης σε μια ιστοσελίδα),
 • cookies στατιστικής ανάλυσης, όπως τα cookies της GoogleAnalytics, μια υπηρεσία ανάλυσης ιστού της Google LLC. Οι πληροφορίες που παράγονται από τα cookies σχετικά με τη χρήση αυτού του ιστότοπου (συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης IP) μεταδίδονται γενικά σε έναν διακομιστή της Google στις ΗΠΑ και αποθηκεύονται εκεί. Για λογαριασμό μας, η Google θα χρησιμοποιήσει αυτές τις πληροφορίες για να αξιολογήσει τη χρήση του ιστότοπου, να συντάξει αναφορές σχετικά με τη δραστηριότητα του ιστότοπου και να μας παράσχει άλλες υπηρεσίες σχετικά με τη χρήση του ιστότοπου και του Διαδικτύου,
 • λοιπά Cookies στόχευσης – τρίτων μερών: Ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε cookies και pixels τρίτων προμηθευτών – όπως το Google και άλλα – στον ιστότοπό μας. Τέτοια cookies ή εικονοστοιχεία μπορούν να αναπτυχθούν σε έναν ιστότοπο όπως ο δικός μας, έτσι ώστε ο επισκέπτης να μπορεί να αναγνωριστεί και να μπορούν να επιδοθούν διαφημίσεις σε αυτόν τον επισκέπτη συναφείς με τα ενδιαφέροντά του. Εάν επιθυμείτε να εξαιρεθείτε από οποιαδήποτε από αυτές τις υπηρεσίες στοχευμένης διαφήμισης, παρακαλούμε να το κάνετε χρησιμοποιώντας είτε τους ελέγχους απορρήτου που προσφέρονται από αυτές τις συγκεκριμένες πλατφόρμες, είτε χρησιμοποιώντας μια αναγνωρισμένη υπηρεσία εξαίρεσης όπως την https://www.youradchoices.com/.

 

Μπορείτε να ρυθμίσετε το πρόγραμμα περιήγησής σας με τέτοιο τρόπο, ώστε να ενημερώνεστε για τη ρύθμιση των cookies και μπορείτε είτε να αποφασίσετε μεμονωμένα για την αποδοχή τους ή συνολικά, είτε να αποκλείσετε την αποδοχή των cookies σε ορισμένες περιπτώσεις. Κάθε πρόγραμμα περιήγησης διαφέρει ανάλογα με τον τρόπο που διαχειρίζεται τις ρυθμίσεις των cookies. Αυτό περιγράφεται στο μενού βοήθειας κάθε προγράμματος περιήγησης, το οποίο εξηγεί πώς μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies.

Λάβετε υπόψη ότι η λειτουργία της ιστοσελίδας μας ενδέχεται να είναι περιορισμένη εάν τα cookies δεν γίνονται δεκτά. Κάνοντας χρήση της ιστοσελίδας μας, θα πρέπει να συμφωνήσετε αναφορικά με τα είδη cookies που μας επιτρέπετε να εγκαταστήσουμε. Με την είσοδό σας στην κεντρική σελίδα της ιστοσελίδας μας λαμβάνετε γνώση των σχετικών ρυθμίσεων για τη χρήση cookies και τις δυνατότητες απενεργοποίησής τους ή μη.

 

 • Απαγόρευση διαβίβασης των δεδομένων σας σε τρίτους κατά κανόνα

Κατ’ εξαίρεση, τα δεδομένα σας υποβάλλονται σε επεξεργασία κατ’ εντολή μας, από ειδικά εξουσιοδοτημένα για το σκοπό αυτό πρόσωπα. Τα πρόσωπα αυτά επιλέγονται κάθε φορά με προσοχή, ελέγχονται από εμάς πλήρως και δεσμεύονται συμβατικά, σύμφωνα με το άρθρο 28 ΓΚΠΔ. Αυτά τα πρόσωπα μπορεί να δρουν είτε διεκπεραιωτικά, είτε ελεγκτικά (πχ. δικηγόροι, λογιστές, πιστωτικό ίδρυμα μέσω του οποίου διενεργήθηκε κάποια συναλλαγή), επαγγελματίες παρόχους υπηρεσιών marketing και διαφήμισης, εταιρίες παροχής υποστήριξης, βελτιστοποίησης και φιλοξενίας ιστοσελίδων, υπηρεσίες ελέγχου πληρωμών, τη Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, όπως και μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Εάν απαιτείται σε κάποια μεμονωμένη περίπτωση η διαβίβαση των προσωπικών δεδομένων σας σε κάποιο άλλο πρόσωπο, για κάποιο ειδικό λόγο, θα σας ενημερώσουμε σχετικά προκειμένου να λάβουμε τη συγκατάθεσή σας. Δε διαβιβάζουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε αποδέκτες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

 • Ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων

Έχουμε θέσει σε εφαρμογή αποτελεσματικά, τόσο κατά το στάδιο καθορισμού των μέσων επεξεργασίας, όσο και κατά την επεξεργασία, κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, σχεδιασμένα για την εφαρμογή των αρχών προστασίας προσωπικών δεδομένων και την ενσωμάτωση των απαραίτητων εγγυήσεων στην επεξεργασία, κατά τρόπο ώστε να πληρούνται οι απαιτήσεις του ΓΚΠΔ και να προστατεύονται τα δικαιώματά σας. Επιπλέον, λαμβάνουμε κάθε απαραίτητο μέτρο ώστε να διασφαλίσουμε ότι υφίστανται επεξεργασία μόνο τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που είναι αναγκαία για τον εκάστοτε σκοπό επεξεργασίας. Έχουμε ανά πάσα στιγμή σε ετοιμότητα διαδικασίες ελέγχου πιθανών παραβιάσεων προσωπικών δεδομένων και, σε περίπτωση που διαπιστωθεί κάποια, θα ενημερώσουμε άμεσα τόσο εσάς, όσο και την αρμόδια εποπτική αρχή.

 

 • Για πόσο καιρό διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Το δίκτυο υπολογιστών και το λογισμικό που χρησιμοποιεί το Ιατρείο έχουν δομηθεί με τέτοιο τρόπο, ώστε να περιορίζεται στο ελάχιστο η χρήση των προσωπικών σας στοιχείων και των στοιχείων ταυτοποίησης. Τα δεδομένα αυτά υποβάλλονται σε επεξεργασία μόνο στο βαθμό που απαιτείται για την επίτευξη των σκοπών που αναφέρονται στην παρούσα Πολιτική και αποθηκεύονται για όσο χρονικό διάστημα είναι απολύτως απαραίτητο για την επίτευξη των συγκεκριμένων επιδιωκόμενων σκοπών. Σε κάθε περίπτωση, το κριτήριο που χρησιμοποιείται για τον καθορισμό της περιόδου αποθήκευσης βασίζεται στη συμμόρφωση με τις προθεσμίες που επιτρέπονται από το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο και τις αρχές της ελαχιστοποίησης της επεξεργασίας των δεδομένων, του περιορισμού της αποθήκευσης στοιχείων και της ορθολογικής διαχείρισης του αρχείου της εταιρίας μας.

 

 • Τα δικαιώματά σας σύμφωνα με το ΓΚΠΔ

Εάν είστε κάτοικος κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχετε σε απλή διατύπωση τα εξής δικαιώματα:

 • Το δικαίωμα πληροφόρησης για τον τρόπο που χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα
 • Το δικαίωμα πρόσβασης, δηλαδή χορήγησης αντιγράφων των προσωπικών δεδομένων σας που τηρούμε
 • Το δικαίωμα διόρθωσης προσωπικών δεδομένων σας που είναι ελλιπή ή ανακριβή
 • Το δικαίωμα διαγραφής (δικαίωμα στη λήθη) προσωπικών δεδομένων σας, εκτός εάν υπάρχει νομικός λόγος που την απαγορεύει
 • Το δικαίωμα περιορισμού επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων
 • Το δικαίωμα φορητότητας των δεδομένων σας, δηλαδή δικαιούστε να ζητήσετε αντίγραφο αυτών σε κοινή μορφή αρχείου και να τα διαβιβάσετε σε άλλη εταιρία
 • Το δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων (λχ. για σκοπούς απευθείας εμπορικής προβολής)
 • Το δικαίωμα του υποκειμένου των δεδομένων να μην υπόκειται σε απόφαση που λαμβάνεται αποκλειστικά βάσει αυτοματοποιημένης επεξεργασίας, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, η οποία παράγει έννομα αποτελέσματα που σας αφορούν ή σας επηρεάζουν σημαντικά
 • Το δικαίωμα καταγγελίας στην αρμόδια εποπτική αρχή προστασίας δεδομένων.

 

Ο τρόπος άσκησης των ανωτέρω δικαιωμάτων σας υπόκειται σε συγκεκριμένους κανόνες. Δε χρειάζεται να καταβάλετε οποιοδήποτε ποσό για να αποκτήσετε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα, εκτός κι αν το αίτημά σας είναι προδήλως αβάσιμο, επαναλαμβανόμενο ή υπερβολικό, οπότε η άρνησή μας να συμμορφωθούμε με αυτό θα είναι αιτιολογημένη. Σημειωτέον ότι ενδέχεται να ζητήσουμε κάποιες επιπλέον πληροφορίες ώστε να επιβεβαιώσουμε την ταυτότητά σας σε περίπτωση αιτήματος πρόσβασης στα δεδομένα σας ή σε περίπτωση άσκησης οποιουδήποτε άλλου δικαιώματός σας, ως μέτρο ασφαλείας ότι τα προσωπικά σας δεδομένα δε θα αποκαλυφθούν σε τρίτους. Τα αιτήματά σας θα απαντώνται εγγράφως εντός χρονικού διαστήματος ενός (1) μήνα το αργότερο. Εφόσον απαιτηθεί περισσότερος χρόνος λόγω πολυπλοκότητας ή μεγάλου αριθμού αιτημάτων, θα σας ενημερώσουμε έγκαιρα.

Υπεύθυνος επεξεργασίας, στον οποίο μπορείτε να απευθύνεστε για οποιαδήποτε απορία σας σχετικά με την Πολιτική Προστασίας ή την άσκηση κάθε δικαιώματός σας που θεμελιώνεται στον ΓΚΠΔ είναι ο Ιατρός Ανάργυρος Κ. Μανίκας, Αλλεργιολόγος, με έδρα στην οδό Εθνικής Αμύνης 42 στη Θεσσαλονίκη (τηλέφωνο 2310 251118, ΑΦΜ 053971672, Ε-mail: argiris.manikas@gmail.com).

Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ενημερώθηκε στις 19 Απριλίου 2021. Παρακαλώ ελέγχετε ανά τακτά χρονικά διαστήματα για τυχόν τροποποιήσεις της, σε περίπτωση που μεταβληθούν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που επεξεργαζόμαστε ή εμπλουτιστούν οι επεξεργασίες που λαμβάνουν χώρα ή σημειωθεί οποιαδήποτε άλλη αλλαγή που αξιολογηθεί ως σημαντική για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Η ενημέρωση θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα μας και θα ειδοποιηθείτε με κάθε πρόσφορο μέσο.

 

Θεσσαλονίκη, 19/04/2021

Ο Ιατρός Αλλεργιολόγος

Μανίκας Κ. Ανάργυρος