• 2310251118
  • Εθνικής Αμύνης 42, κέντρο Θεσσαλονίκης
  • Δευτέρα - Πέμπτη: 16.30 -20.30 | Παρασκευή: 09 -13.00

Ενδοδερμικές Δοκιμασίες (test)

Οι ενδοδερμικές δοκιμασίες για τις αλλεργικές παθήσεις είναι τεχνικά δυσκολότερες από τις δερματικές και έχουν και αυτές αρκετά υψηλή ειδικότητα και ευαισθησία.

Οι ενδοδερμικές δοκιμασίες κυρίως  χρησιμοποιούνται για τη διάγνωση της φαρμακευτικής αλλεργίας και της αλλεργίας σε σφήκες και μέλισσες και σπάνια για τα αεροαλλεργιογόνα.