• 2310251118
  • Εθνικής Αμύνης 42, κέντρο Θεσσαλονίκης
  • Δευτέρα - Πέμπτη: 16.30 -20.30 | Παρασκευή: 09 -13.00

Κλινική εξέταση – Ιστορικό

Η διάγνωση των αλλεργικών παθήσεων είναι μια σύνθετη και πολλές φορές απαιτητική διαδικασία. Οι ασθενείς μας φυσικά υποφέρουν από τα συμπτώματά τους και αγωνιούν να μάθουν τι είναι αυτό που τα προκαλεί.

Όμως όλα ξεκινούν με ένα λεπτομερές ιστορικό. Το ιστορικό θα μας βοηθήσει αρχικά να διακρίνουμε αν τα συμπτώματα είναι ύποπτα για αλλεργία, να δούμε τα χαρακτηριστικά τους (συχνότητα, ένταση, διακύμανση) και να αποκαλύψουμε πιθανές συσχετίσεις με εξωτερικούς παράγοντες. Πολλές φορές το ιστορικό είναι δύσκολο γιατί οι αλλεργικές παθήσεις είναι χρόνιες και έχουν την τάση να αλλάζουν στην πορεία του χρόνου.

Μετά τη λήψη του ιστορικού ακολουθεί φυσικά η κλινική εξέταση του ασθενούς που μας δίνει επιπλέον πληροφορίες για τη νόσο.

Για να επιβεβαιωθεί η διάγνωση και να σχεδιασθεί η θεραπεία, θα ακολουθήσει ο αλλεργιολογικός έλεγχος που μπορεί να ολοκληρωθεί σε μια ή δυο επισκέψεις και λιγότερο συχνά να απαιτήσει περισσότερες. Ο διαγνωστικός έλεγχος περιλαμβάνει πολλές διαφορετικές εξετάσεις, ανάλογα με την κάθε περίπτωση.

Δείτε αναλυτικά στο μενού το σύνολο των εξετάσεων που διενεργούνται